ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,955 ครั้ง


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา วิชาเอกทั่วไป (ไม่จำกัดสาขา)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3.2 มีประสบการณ์ในการดูแลหรือสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กพิการ
3.3 มีความขยัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษที่ได้รับ มอบหมายและทำงานนอกเวลาได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องธุรการ ตึกอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 5441 2233

ประกาศรับสมัคร