มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 3,741 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 2/2565

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัด ทำข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงอินโฟกราฟฟิก
3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นผู้คิดริเริ่มการ ดำเนินงานต่างๆ ด้านบริหารงานทั่วไป
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมพื้นฐาน ทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัมนาคุณภาพงาน
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้

กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร