กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบตำแหน่งนายช่างรังวัด

สร้างเมื่อ: 03/09/2014 อ่าน: 409 ครั้ง


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวส. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-30 กันยายน 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของ ก.พ.
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-30 กันยายน 2557

ประกาศรับสมัคร: http://goo.gl/qtv0ca