สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 688 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ตั้งแต่วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 จำนวน 1 อัตรา

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
(3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(4) ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Word , Excel, Power Point และสืบค้นข้อมูลจาก INTERNET ได้เป็นอย่างดี
(5) ต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
(6) ต้องสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
(7) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสีย และหรือต้องไม่มีประวัติความผิดทางอาญามาก่อน
(8) ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ การกระทำความผิดทางอาญา
(9) ผู้สมัครต้องแสดงเอกสารหลักฐาน สำเนาแสดงผลการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆ

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ขั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร