สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 2,031 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีการสมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ลิงค์สมัครอยู่ในประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร