กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 10,619 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. พนักงานบริการ 55 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการ การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และการรับ - ส่งเอกสารและพัสดุ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 102 อัตรา (ชาย กองหนุน)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอาคาร สถานที่ และดูแล รักษาความปลอดภัยของคลังยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความ ปลอดภัยและการเข้าเวรยาม การจราจร มีบุคลิก ลักษณะทหารดีและต้องเป็นทหารกองหนุน เท่านั้น
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี, ลพบุรี, นครสวรรค์, นครราชสีมา,ราชบุรี

3. ลูกมือช่าง 30 อัตรา  (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพื้นฐาน ทางช่าง
จังหวัดที่บรรจุ สระบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

4. พนักงานการเงินและบัญชี 13 อัตรา  (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยกรรม มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, สระบุรี, นครราชสีมา

5. พนักงานธุรการ 20 อัตรา  (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ ราชการและเอกสารของทางราชการ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา,นครราชสีมา

6. พนักงานพัสดุ 21 อัตรา  (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา,ราชบุรี

7. พนักงานขับรถทุ่นแรง 2 อัตรา (ชาย)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่ง ทางบก สามารถขับรถทุ่นแรงขนาดต่าง ๆ ได้
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี

8. พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถ ในการเขียน ปรับปรุงแก้ไข และเก็บรักษาโปรแกรม และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

9. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถในการเก็บรวมรวมและจำแนกข้อมูล และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

10. พนักงานสถิติ 10 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวมรวมข้อมูล แปลงข้อมูลเป็นแผน แผนภูมิ กราฟ และดัชนี และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

11. พนักงานคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร

12. ช่างสี 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างยานยนต์ มีความรู้ ความสามารถในการขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ ยานพาหนะต่าง ๆ
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี

13. ช่างโลหะ 10 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างท่อและ โลหะแผ่น มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงาน ช่างโลหะ
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี

14. ช่างโยธา 8 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ งานโยธา
จังหวัดที่บรรจุ ปทุมธานี, สระบุรี, ลพบุรี,นครสวรรค์, ราชบุรี

15. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า
จังหวัดที่บรรจุ พระนครศรีอยุธยา

16. ช่างไม้ 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานช่างไม้
จังหวัดที่บรรจุ สระบุรี

17. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 199 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล,ช่างกลโรงงาน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ เครื่องกลโรงงาน
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, นครสวรรค์,นครราชสีมา

18. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างช่างไฟฟ้า 110 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า
จังหวัดที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

19. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ 109 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยานยนต์ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานยานยนต์
จังหวัดที่บรรจุกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ราชบุรี

20. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 110 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
จังหวัดที่บรรจุกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี

หมายเหตุ
1. ตำแหน่งที่กำหนดคุณวุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถใช้คุณวุฒิสูงกว่าสมัครได้
2. ตำแหน่งที่กำหนดคุณวุฒิ ปวช. ใช้คุณวุฒิ ปวช. ในการสมัครเท่านั้น

2. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2.2 เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2546 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี
2.3 ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.3.1 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือก ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 มาแล้ว งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 2, 3, 4 และบุคคลที่ไม่ได้ขนาด ตามที่ คณะกรรมการตรวจเลือกระบุไว้
2.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ ในคนจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/24 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้
2.3.3 ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
2.3.4 ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. 2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการ ตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.4 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก ตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป
2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.6 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
2.7 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.12 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
2.13 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี นับถึงวันรับสมัคร)
2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.15 สำหรับผู้ที่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ อนุโลมให้มีในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็น จากภายนอกเมื่อแต่งกาย ชุดกีฬา เสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) และ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก
2.16 สำหรับทหารกองหนุนที่สมัครใจขอรับราชการต่อด้วยการเลื่อนกำหนดปลดจาก กองประจำการ อนุโลมให้มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว คอพับแขนยาว และคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ กองทัพบก
2.17 หาก กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการจ้างเป็นพนักงาน ราชการ หรือพบว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กองทัพบก ได้ในภายหลัง ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการ จ้างในภายหลังได้

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร