สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 2,240 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 อัตรา
ค่าจ้าง 11,450 - 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทยซึ่งมี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาใดสาขาหนึ่งดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทยเวช กิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าว
4. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข หรืออนุปริญญาสาธารณสุข (ซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี)
5. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ในการรับสมัคร ให้ แต่งกายสุภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก โทร 0 5551 3595

ประกาศรับสมัคร