สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/11/2021 อ่าน: 4,224 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

(1) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเป็นพาะสำหรับตำแหน่ง
1 . ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และทักษะด้านติจิทัล ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารตัวยาอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

(3) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเตือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีอายุระหว่าง 25 - 50 ปี
2. มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจทำงานตรงเวลา สุขภาพร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรค ต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ หรือโรคสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)
3. เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานใต้อยู่จนถึงปัจจุบันและ มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดี กระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
7. รู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาเป็นอย่างดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง เป็นอย่างดี
9. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ ได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเซกสารหลักฐาน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัคร