สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 37,115 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างโครงการ 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

**คำแนะนำ อยากทำงานที่จังหวัดไหน ให้ไปสมัครที่จังหวัดนั้น**

ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ จำนวน 200 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 จำนวน 200 อัตรา ดังนี้
(1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
(3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูงมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ดังนี้
1 ผู้สมัครประสงค์จะปฏิบัติงานจังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรสาขาจังหวัดนั้น ๆ
2 ผู้สมัครประสงค์ที่จะปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอ

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ให้ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในจังหวัดใดไปใช้สถานที่สอบ ณ ที่ตั้งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร ตามกลุ่มจังหวัด 11 กลุ่มจังหวัด ดังนี้
5.1 กลุ่มจังหวัดที่ 1 ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดเชียงใหม่
5.2 กลุ่มจังหวัดที่ 2 ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก และจังหวัดอุทัยธานี ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดพิษณุโลก
5.3 กลุ่มจังหวัดที่ 3 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถานที่สอบ ณ กรุงเทพมหานคร
5.4 กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
55 กลุ่มจังหวัดที่ 5 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดกาญจนบุรี ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดราชบุรี
5.6 กลุ่มจังหวัดที่ 5 ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดชลบุรี
5.7 กลุ่มจังหวัดที่ 7 ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย นครพนม หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัด อุดรธานี
5.8 กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดขอนแก่น
5.9 กลุ่มจังหวัดที่ 4 ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
5.10 กลุ่มจังหวัดที่ 10 ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.11 กลุ่มจังหวัดที่ 11 ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ใช้สถานที่สอบ ณ จังหวัดสงขลา

ประกาศรับสมัคร