โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ (English Program)

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 1,348 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ (English Program) ตั้งแต่วันที่ 11-24 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2564

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ (English Program) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ (English Program)
3.2.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3.2.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.2.3 มีความกระตือรือร้น มีความอดทนสูงและมีสุขภาพแข็งแรง
3.2.4 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักเด็ก
3.2.5 สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ 3.2.6 มีจิตอาสา
3.2.7 หากมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ https://abcm.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและ หลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร