โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 2,580 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
ตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้คุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัย อนุมัติการจบหลักสูตรของสถานศึกษา ใบรองผลการศึกษา (Transcript) วิชาเอกพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
และวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
2.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ของรัฐ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้คุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัย อนุมัติการจบหลักสูตร ของสถานศึกษา ใบรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกสาขาวิชาเอก
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
2.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ของรัฐ
2.5 มีความสามารถด้านการถ่ายภาพและโปรแกรม microsoft office และ adobe photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้คุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัย อนุมัติการจบหลักสูตร ของสถานศึกษา ใบรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกสาขาวิชาเอก
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
2.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ของรัฐ
2.5 มีความสามารถด้านการถ่ายภาพและโปรแกรม microsoft office และ adobe photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน บุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคมถึงวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร