โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 2,596 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นผู้ช่วยครู และบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

1 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
 โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย และหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบที่ได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ทุกสาขาที่ก.จ. ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

4. คนงานทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความอดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 3428 ต่อ 702

ประกาศรับสมัคร