คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 4,618 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง หรือเพศชาย ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
- อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบ
การเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย (แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานมาด้วย)
- สามารถใช้ Microsoft Word ในระดับดีมาก และ Microsoft Office อื่นๆ (Excel, Access, Power point)
อย่างน้อยในระดับดี
- พิมพ์งานภาษาไทยได้ถูกต้อง ทำงานเอกสารได้เรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ
- มีทักษะการสื่อสารด้วยการเขียนและการพูดที่ดี
- มี service mind สามารถจัดลำดับความสำคัญและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม

คุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร และพิมพ์สัมผัสได้
2. จัดลำดับความสำคัญของงานได้
3. สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น
5. สามารถทำ info graphic ได้

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
สมัครออนไลน์และตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร