สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 2,182 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2564  

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้
2.2.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2.2.2 มีทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (Tablet) พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และโปรแกรมอื่น ๆ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล อาคารหลังใหม่ ขั้น 2 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร