กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 4,022 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

1) ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน ด้านบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
1) ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2) มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย
3) เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสารบรรณ ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

2) ตำแหน่งนิติกร
กลุ่มงาน ด้านบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร
1) ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2) มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย
3) เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านกฎหมาย ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

3) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน นโยบาย แผนงานและติดตาม
ค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1) ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2) มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย
3) เป็นผู้มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบาย และแผน ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ตาม QR Code ที่แนบท้ายประกาศ และส่งใบสมัครพร้อมสแกนเอกสารประกอบการรับสมัครตามข้อ 3.2 ไปยัง work_pbb@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร