เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 6,399 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น กวาดถนน ขุดลอกคลองน้ำฯลฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าสัตว์หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตราตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร