มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 917 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่วันที่ 13-30 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดได้ที่ https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

ประกาศรับสมัคร