โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 1,810 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 510 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครเป็นผู้ชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 
3. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครเป็นผู้ชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

4. ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครเป็นผู้หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

5. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร