โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

สร้างเมื่อ: 12/09/2021 อ่าน: 2,328 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราค่าจ้างวันละ 532 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีใบ สด.43 หรือ ใบ สด. 8)
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล ทางเวชสถิติ (เท่านั้น)
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 โดยอนุโลม
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- บุคลิกลักษณะดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- ไม่มีโรคประจำตัว

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครแบบออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.ptthosp.go.th หัวข้อ “รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)” แล้วกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยสามารถกรอกใบสมัคร ออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร