สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 22/07/2021 อ่าน: 438 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ถึงสำนักบริหารกองทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เบอร์โทร. 0-2280-3914 โดยให้ถือวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และในกรณีจดหมาย ประทับตราหรือส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร จะถือว่าส่งใบสมัครเกินกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน จะไม่มีการพิจารณาอนุโลมทุกกรณี
2) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ skrmoac@gmail.com โดยสแกนหลักฐาน ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครเป็นไฟล์ PDF

ประกาศรับสมัคร