วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานเหมาบริการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/07/2021 อ่าน: 1,690 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ

1 จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2 จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างทั่วไป เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bennon.ac.th และยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2525 3136 ต่อ 12, 20

ประกาศรับสมัคร