โรงพยาบาลหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/07/2021 อ่าน: 2,504 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลหนองหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  4 อัตรา ค่าตอบแทนการจ้าง 652 บาท /วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่เจ็บป่วยด้วยภาวะโรคเรื้อรัง หรือโรคที่ กระทบต่อการปฏิบัติงาน

2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 378 บาท /วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่เจ็บป่วยด้วยภาวะโรคเรื้อรัง หรือที่ กระทบต่อการปฏิบัติงาน

3 ชื่อตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 378 บาท /วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่เจ็บป่วยด้วยภาวะโรคเรื้อรังหรือที่กระทบ ต่อการปฏิบัติงาน

4 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ค่าตอบแทน 379 บาท /วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่เจ็บป่วยด้วยภาวะโรคเรื้อรัง หรือที่ กระทบต่อการปฏิบัติงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองหาน โทร 0-4226-1135 - 6 ต่อ 259 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราการ

ประกาศรับสมัคร