เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 2,266 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามเทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับเมื่อได้รับการจ้าง
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท เป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท ทั้งนี้เทศบาลจะพิจารณาต่อสัญญา ขึ้นอยู่กับงบประมาณ/นโยบาย และดุลยพินิจ ของผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

กำหนดการยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้สมัครขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่กำหนด ตามข้อ 4 ทุกฉบับ (ยกเว้นข้อ 4.3 และ 4.4) แล้วยื่น สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 4) เทศบาลนครสงขลา

ประกาศรับสมัคร