วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 1,391 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

1.ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) ธุรกิจการบิน 1 อัตรา
2. พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) ช่างอากาศยาน 1 อัตรา
3. พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) อาหารและโภชนาการ 1 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) ธุรกิจการบิน
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาที่ ก.พ. พิจารณา รับรองแล้วในสาขาวิชา การบินและโลจิสติกส์/การจัดการธุรกิจการบิน/ธุรกิจการบิน/การท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการบิน) ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) ช่างอากาศยาน
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาที่ ก.พ. พิจารณา รับรองแล้วในสาขาวิชา ช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องด้านช่างอากาศยาน ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
2. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) อาหารและโภชนาการ
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยี การจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 3. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (เฉพาะเวลา ราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ ละวันรับสมัครดังกล่าว โดยผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศรับสมัคร