มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 37 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 4,818 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1506/2564) เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติมรอบที่ 9)

1. บัณฑิตจบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี จำนวน 18 คน
ค่าจ้างงาน 15,000 บาทต่อเดือน
2. นักศึกษา นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน 4 คน
ค่าจ้างงาน 5,000 บาทต่อเดือน

3. ประชาชน ที่ว่างงาน จำนวน 15 คน
ค่าจ้างงาน 9,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel,Power point, การรับส่ง E-mail, Socail Medie และสามารถใช้ ในการปฏิบัติงานได้ดี
3.2) นักศึกษา เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
3.3) ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การ ช่วยเหลืออยู่

4. พื้นที่ดำเนินโครงการ รายชื่อตำบลตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถเลือก สถานที่ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ตำบล / หน่วยงาน เท่านั้น

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://1tambon.kku.ac.th/ตั้งแต่ วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร