โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 1,672 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา  ได้แก่  ตำแหน่ง ยาม 1 อัตรา ตำแหน่ง คนครัว 2 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่งยาม
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นชาย   อายุไม่เกิน 40 ปี
2. สัญชาติไทย
3. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีใจรักงานบริการ ขยัน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
5. สามารถพักอยู่ในรร.ประจำได้และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ของโรงเรียน
2. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งคนครัว
คุณสมบัติทั่วไป
1.  เป็นชาย-หญิง   อายุไม่เกิน 40 ปี
2.  สัญชาติไทย
3.  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
4.  มีใจรักงานบริการ ขยัน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
5.  สามารถพักอยู่ในรร.ประจำได้และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคนครัว  เตรียมอาหาร ประกอบอาหาร และบริหารอาหารทั้ง 3 มื้อ
2. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. วุฒิการศึกษา
3. ใบรับรองผ่านการตรวจโรคต้องห้าม ตาม ก.พ.กำหนด
4. รูปถ่ายหน้าตรง 1- 2 นิ้ว
5. หลักฐานการผ่านประสบการณ์ (ถ้ามี)

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร (ป้อมยาม) หรือทางออนไลน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

ตั้งแต่วันที่ 20 –27 กรกฎาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ลิ้งสมัคร >> Online ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ZG167qNyi1IN8fPNVmRUSgnyQD6xuwBfjTvvb-9002XI0w/viewform

ลิ้งสมัคร >> Online ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6h47CJMF0efmROPahrAW33HcqUHY58CZir9rpgWkJJtzNgQ/viewform