สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 1,392 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม- 19 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้าง หรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่ง พนักงานสมทบ ตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5444-9583 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร