สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 1,110 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ ปฏิบัติงานใน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
- มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิกดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (Transcript) 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

*** หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ***
*** ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่ E-mail : moacpr@gmail.com
* * * กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. โทร. 02-2812505

ประกาศรับสมัคร