จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 1,008 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดจันทบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4) มีความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
(5) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(6) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel การใช้ Internet และการรับ – ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
(7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
(8) มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร