สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 1,473 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท. เงินเพิ่มค่าครองชีพ เดือนละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การ ปฏิบัติหน้าที่
3. มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีจิตสำนึกบริการ
5. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
6. มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
7. มีความกระตือรือร้น
8. มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
9. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เลขที่ 20/72 หมู่ที่ 10 ซอยจารุศร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประกาศรับสมัคร