สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 2,540 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 10-13 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1/2564

ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท ตามที่ ก.พ. กำหนด และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม
(5) มีจิตสำนึกบริการ
(6) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(7) มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(8) มีความกระตือรือร้น
(9) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(10) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำและตรงต่อเวลา

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 10,11 และ 13 สิงหาคม 2564 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง (ชั้น 3) เลขที่ 48 ถนนพัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ประกาศรับสมัคร