กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สร้างเมื่อ: 20/07/2021 อ่าน: 2,465 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2537
2. มีสัญชาติไทย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
6. มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลได้
7. มีความสามารถในการจัดทำหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
8. มีความสามารถในการจดบันทึกและสรุปการประชุมได้
9. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10. มีความอดทนต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2564
ให้ยื่นใบสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ การคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://ddc.moph.go.th/das/ เว็บไซต์กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน โดยยื่นใบสมัครพร้อมไฟล์เอกสารประกอบการ คัดเลือกโดยบันทึกไฟล์เป็น PDF และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jaids3225@gmail.com เรียนงานการ เจ้าหน้าที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2590 3325 หรือ โทร. 0 2590 3883

ประกาศรับสมัคร