โรงพยาบาลท่าตะโก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/07/2021 อ่าน: 1,599 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลท่าตะโก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลท่าตะโก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค การแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค การแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
(4) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา เทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หนังสือกระทรวงการคลัง
(1) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
(2) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางราชการและโรงพยาบาล)
(1) เพศชาย/หญิง
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. ตำแหน่งพนักงานพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
(2) ได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางราชการและโรงพยาบาล)
(1) เพศชาย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าตะโก หมายเลขโทรศัพท์ 0 5624 9036 ต่อ 500 ตั้งวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร