สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สร้างเมื่อ: 20/07/2021 อ่าน: 1,146 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3, 320 บาท รวม 15,000 บาท
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาแหน่ง ดังนี้
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือ บริหารงานรัฐก็มี นิติศาสตร์ หรือวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (หรือปริญญาตรีอื่น ๆ ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกเห็นว่าเหมาะสม)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต้าบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30น. ถึงเวลา 12.00 น ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร