สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/07/2021 อ่าน: 32,236 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 152 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท สังกัด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 76 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์

3) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 174 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

*รายละเอียดตำแหน่งว่างตามจังหวัด ดูได้ที่ประกาศรับสมัคร*

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวและจังหวัดเดียว เท่านั้น โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร