สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/07/2021 อ่าน: 31,214 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

* อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จังหวัดละ 6 อัตรา จำนวน 26 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 156 อัตรา
ได้แก่ 1) เชียงใหม่ 2) เชียงราย 3) สุโขทัย 4) พิษณุโลก 5) นครสวรรค์ 6) ขอนแก่น 7) หนองคาย 8) อุดรธานี 4) สกลนคร 10) อุบลราชธานี 11) นครราชสีมา 12) ศรีสะเกษ 13) สุรินทร์ 14) บุรีรัมย์ 15) กาญจนบุรี 16) ประจวบคีรีขันธ์ 17) พระนครศรีอยุธยา 18) ชลบุรี 19) ระยอง 20) สุราษฎร์ธานี 21) กระบี่ 22) พังงา 23) ภูเก็ต 24) สงขลา 25) สตูล 26) พัทลุง

1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

2) ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

4) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

5) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

* อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จังหวัดละ 5 อัตรา จำนวน 50 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 250 อัตรา ได้แก่
1) น่าน 2) พะเยา 3) แพร่ 4) แม่ฮ่องสอน 5) ลำพูน 5) ลำปาง 7) ตาก 4) กำแพงเพชร 4) อุตรดิตถ์ 10) เพชรบูรณ์ 11) พิจิตร 12) อุทัยธานี 13) กาฬสินธุ์ 14) เลย 15) มหาสารคาม 16) หนองบัวลำภู 17) บึงกาฬ 18) นครพนม 14) ยโสธร 20) ชัยภูมิ 21) มุกดาหาร 22) ร้อยเอ็ด 23) อำนาจเจริญ 24) สมุทรสาคร 25) สมุทรปราการ 26) เพชรบุรี 27) ราชบุรี 28) นครปฐม 29) สมุทรสงคราม mo) นนทบุรี 31) ปทุมธานี 32) อ่างทอง 33) ชัยนาท 34) สระบุรี 35) สิงห์บุรี 36) สุพรรณบุรี 37) ลพบุรี 38) ตราด 399) ฉะเชิงเทรา 40) จันทบุรี 41) สระแก้ว 42) ปราจีนบุรี 43) นครนายก 44) ชุมพร 45) นครศรีธรรมราช 46) ระนอง 47) ตรัง 48) ปัตตานี 44) นราธิวาส 50) ยะลา

1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

2) ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

4) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

5) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุราชการ ตามขั้นตอน

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร