สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/07/2021 อ่าน: 21,491 ครั้ง


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับสมัคร (จังหวัดที่ประกาศแล้วจะมี ระบุว่า ประกาศแล้ว พร้อมลิงค์ไฟส์ให้ครับ)

1. สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร 6 อัตรา
2. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก 6 อัตรา
3. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ 6 อัตรา
4. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 6 อัตรา
5. สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา 6 อัตรา
6. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา #ประกาศแล้ว
7. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 6 อัตรา #ประกาศแล้ว
8. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 อัตรา
9. สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 อัตรา
10. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง 6 อัตรา
11. สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ 6 อัตรา
12. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 6 อัตรา
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ 6 อัตรา
14. สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม 6 อัตรา
15. สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 6 อัตรา
1 6. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ 6 อัตรา
17. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 6 อัตรา
18. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 6 อัตรา
19. สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร 6 อัตรา
20. สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ 6 อัตรา
21. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย 6 อัตรา
22. สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 6 อัตรา
23. สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 6 อัตรา
24. สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 6 อัตรา
25. สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อัตรา
26. สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 อัตรา #ประกาศแล้ว
27. สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน 5 อัตรา
28. สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา 5 อัตรา
29. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 5 อัตรา
30. สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ 5 อัตรา
31. สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน 5 อัตรา
32. สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 อัตรา
33. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 5 อัตรา
34. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร 5 อัตรา
35. สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี 5 อัตรา
3 6. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท 5 อัตรา
37. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 อัตรา
38. สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา
39. สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี 5 อัตรา
40. สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง 5 อัตรา
41. สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 5 อัตรา
42. สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี 5 อัตรา
43. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 5 อัตรา
44. สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี 5 อัตรา
45. สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก 5 อัตรา
4 6. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี 5 อัตรา
47. สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 5 อัตรา
48. สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 5 อัตรา
49. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี 5 อัตรา
50. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 5 อัตรา
51. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร 5 อัตรา
52. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 5 อัตรา
53. สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ 5 อัตรา
54. สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 5 อัตรา
55. สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง 5 อัตรา
5 6. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อัตรา
57. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 5 อัตรา
58. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี 5 อัตรา
59. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด 5 อัตรา
 60. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย 5 อัตรา
 61. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 5 อัตรา
 62. สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 5 อัตรา
 63. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อัตรา
 64. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร 5 อัตรา
 65. สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ 5 อัตรา
 6 6. สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร 5 อัตรา
 67. สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง 5 อัตรา
 68. สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 5 อัตรา
 69. สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 5 อัตรา
70. สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ 5 อัตรา
71. สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลง 5 อัตรา
72. สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง 5 อัตรา
73. สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล 5 อัตรา
74. สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี 5 อัตรา
75. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา 5 อัตรา
7 6. สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส 5 อัตรา