สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 99 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2021 อ่าน: 35,408 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 99 อัตรา (9 กลุ่มจังหวัด)
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

กลุ่มจังหวัดที่ 1
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (นำร่อง)  จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 2
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  จำนวน 5 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี  จำนวน 4 อัตรา  
3) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 4 อัตรา  

อัตรา กลุ่มจังหวัดที่ 3
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 4 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 4
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 4 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี  จำนวน 5 อัตรา
3) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร  จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 5
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 5 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 4 อัตรา
3) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ (นำร่อง)  จำนวน 6 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 6
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 4 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 7
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 5 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 8
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 4 อัตรา
2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 อัตรา
3) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (นำร่อง)  จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 9
1) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา  จำนวน 4 อัตรา
อัตรา 2) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา (นำร่อง)  จำนวน 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ระบบรับสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร