กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/06/2021 อ่าน: 18,787 ครั้ง


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด กรมการขนส่งทางบก

ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง  (สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับสมัคร (จังหวัดที่ประกาศแล้วจะมีระบุจำนวนอัตราพร้อมลิงค์ไฟส์ให้ครับ, ไม่ระบุอัตรา=ยังไม่ประกาศ)

1.จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
2.จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
3.จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
4.จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
5.จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
6.จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
7.จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
8.จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
9.จังหวัดชัยนาท จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
10.จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
11.จังหวัดชุมพร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
12.จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
13.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
14.จังหวัดตรัง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
15.จังหวัดตราด จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
16.จังหวัดตาก จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
17.จังหวัดนครนายก จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
18.จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
19.จังหวัดนครพนม จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
20.จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
21.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
22.จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
23.จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
24.จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
25.จังหวัดน่าน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
26.จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
27.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
28.จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
29.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
30.จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
31.จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
32.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
33.จังหวัดพังงา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
34.จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
35.จังหวัดพิจิตร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
36.จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
37.จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
38.จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
39.จังหวัดแพร่ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
40.จังหวัดพะเยา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
41.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
42.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
43.จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
44.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
45.จังหวัดยะลา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
46.จังหวัดยโสธร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
47.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
48.จังหวัดระนอง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
49.จังหวัดระยอง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
50.จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
51.จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
52.จังหวัดลำปาง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
53.จังหวัดลำพูน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
54.จังหวัดเลย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
55.จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
56.จังหวัดสกลนคร จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
57.จังหวัดสงขลา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
58.จังหวัดสตูล จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
59.จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
60.จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
61.จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
62.จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
63.จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
64.จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
65.จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
66.จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
67.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
68.จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
69.จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
70.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
71.จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
72.จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
73.จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
74.จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
75.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
76.จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564