กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 1,499 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกรมสารบรรณทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่าวิชา ตามสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีวิชาบังคับซึ่งจำเป็นสำหรับตำแหน่งพนักงาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 2 วิชา คือ วิชาวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และวิชาโครงสร้าง ข้อมูล (Data Structure) โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษาพิจารณาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของระบบ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน หรือปฏิบัติงานอย่างอื่น ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ (07.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513 และ 0 2297 8202

ประกาศรับสมัคร