สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 1,450 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในคณะ/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน อาคารศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 6450

ประกาศรับสมัคร