โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 2,871 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
โรงพยาบาลวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 800 บาท/8 ชั่วโมง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชาย/หญิง
2.มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่และปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3.ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 305 บาท/8 ชั่วโมง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชาย/หญิง
2.มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่และปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปลาย หรือคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. พนักงานบริการ 3 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 305 บาท/8 ชั่วโมง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เพศชาย
2.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปลาย หรือคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร