เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 1,026 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้ โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
สำหรับพระภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็น พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 44/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 296 หมู่ 3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 035 522509 ต่อ 104) ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร