สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 2,126 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1) ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2564 โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามตำแหน่งที่สนใจสมัครได้ที่หน่วยงาน ดังนี้
1) ตำแหน่งนายช่างโยธา สถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่
2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร้องกวางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร้องกวาง
3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเด่นชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
4) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โดยมีกำหนดเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2564 ในวันราชการ (ภาคเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 15.30 น.)
หมายเหตุ กรณีผู้สนใจสมัครในตำแหน่งดังกล่าวฯ สามารถเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร