ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 1,574 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 www.mhc11.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน/การโอนย้าย โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนและ รวบรวมเอกสารตามที่กำหนด (ตามข้อ 3.2) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง Scan เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mental11center@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครพนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) พร้อมระบุชื่อ - สกุล ผู้สมัคร และทางไปรษณีย์ ส่งไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ชั้น 2 เลขที่ 298 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โดยหน่วยงานจะพิจารณาจากวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา การจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 7738 0461-3 โทรศัพท์มือถือ 08 4689 3307

ประกาศรับสมัคร