โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 1,555 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เรื่อง รับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ครูฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา, ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงตามตำแหน่งที่รับในวิชาฟิสิกส์, วิชาคอมพิวเตอร์, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาแนะแนว
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือใบผ่านการสอบแต่ละตำแหน่ง
3. มีคุณสมบัติและบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
5. หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร
6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร

การรับสมัคร (ออนไลน์เท่านั้น)
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ben2.ac.th โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎี 2 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 16 มิถุนายน 2564 โดยกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สแกนใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมหลักฐานที่ใช้สมัครใน ข้อ 3 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF. หรือ ไฟล์รูปภาพ เท่านั้น ส่งทางอีเมลล์ human.ben2@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 16 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร