สำนักงาน พมจ.พัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 1,528 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงาน พมจ.พัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในลักษณะเดียวกัน ใน สาขาวิชานิติศาสตร์
(2) มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย
(3) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 หรือยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล์ sdphatthalung1@gmail.com

ประกาศรับสมัคร