สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 820 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,600 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร ดังนี้
1.  สามารถติดต่อพร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยองฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ส่งเอกสารการสมัครงานทาง E-mail rayongchild@gmail.com สมัครทั้ง 2 ช่องทาง ภายในวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร