โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 2,109 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

2. ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(ด้านไฟฟ้า) อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านไฟฟ้า) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

3. ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชบุรี (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร