สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 2,432 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ได้รับคุณวุฒิทางปริญญาตรี ในสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ การ โฆษณา คอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ ก.พ. รับรองแล้ว

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับคุณวุฒิทางปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การเงินการบัญชี ที่ ก.พ.รับรองแล้ว

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มบริหารงานบุคคล ถ.ไอ.ที.ยู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร